Стоматолошка Поликлиника Ѓорѓиоски

Работно време : Понеделник до Петок 09 - 20 часот

Првото запче кај детето е радост за целото семејство

Првото запче кај детето е радост за целото семејство. На тема никнување на заби, возраста, разликата помеѓу млечните и трајните заби, како и ред други прашања, д-р Гоце Ѓорѓиоски, специјалист по стоматолошка протетика, говореше во утринската на МРТ, „Македонија Наутро“