Стоматолошка Поликлиника Ѓорѓиоски

Работно време : Понеделник до Петок 09 - 20 часот

Стоматолози

Др. Гоце Ѓорѓиоски

Д-р Гоце Ѓорѓиоски е роден 1979 година во Скопје, каде завршува основно училиште и средно медицинско училиште отсек забен техничар.

На Стоматолошки Факултет во Скопје дипломира во 2005 година. По завршување на приправничкиот стаж и положување на државниот испит, започнува со специјализација по стоматолошка протетика. Во 2009 година по положување на специјалистичкиот испит, започнува со работа во П.З.У. „Д-р Радован Ѓорѓиоски -2“  како специјалист по протетика.

Покрај работата како специјалист по стоматолошка протетика, која опфаќа протетски план, изработка на соодветна мобилна или фиксна конструкција, д-р Гоце постојано се усовршува и во други области, и тоа:

Современа ендодонција

 

  • напреден курс за „PROTAPER” –  ендодонтски третман со ротирачки  Ni-Ti инструменти (2015 г.)

Имплантологија

 

  • Супраструктура над имплантати и протетски солуции при третман со имплантати CAMLOG во Софија (2015 г.)
  • меѓународен Конгрес за имплантолози CAMLOG во Валенсија Шпанија (2014 г.)
  • Напреден имплантолошки курс „FMD” – Прага Чешка (2012 г.),
  • Основен имплантолошки курс во Промедика Скопје (2010г.),

Естетска и реставративна стоматологија

 

 Орално-хируршки интервенции

 

Активно зборува холандски и англиски јазик